fbpx

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı:

Unvan: Yatırım Burada

Adres: Körfez Mahallesi Adnan Menderes 3, Kısım Bulvarı No:125 Kat:2, 55270 Atakum/Samsun

1.2. Üye: Satıcıya ait yatirimburada.com alan adlı internet sitesine üye olan kişi.

1.3. İşbu sözleşme yukarıda bilgileri verilen taraflar arasında, tarafların serbest iradeleriyle akdedilmiştir. Satıcının yukarıda belirttiği, üyenin ise web sitesi üzerinden bilgilerini verdiği adresleri resmi tebligat adresleri olup taraflar adres değişikliklerini en geç 3 gün içerisinde sözleşmenin diğer tarafına bildirmekle yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğe uygun davranmaması durumunda işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar sözleşmenin o tarafı adreste bulunmasa bile o adrese ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Bu sözleşmenin konusu üyenin satıcıya ait olan yatirimburada.com sitesinden yararlanmasının, üyenin bu site üzerinden işlem yapmasının koşullarının belirlenmesidir.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1. Üye satıcıya ait olan yatirimburada.com adlı internet sitesine üye olmak amacıyla internet sitesi üzerinde yer alan “Kayıt Ol” bölümü üzerinden giriş yaparak talep edilen bilgileri eksiksiz olarak vermekle mükelleftir. Üyelik oluşturulurken verilen bilgilerin doğruluğundan üye sorumlu olup verilen bilgilerdeki yanlışlıklar sebebiyle doğabilecek olan tüm zararlardan veya cezalardan üye sorumludur. Üyenin 18 yaşından küçük olması durumunda işbu sözleşme kurulmamış olur ve bu durum tespit edilir edilmez üye kaydı silinir.  Üye kaydı sırasında işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni üye kaydının yapıldığı ekran üzerinde ayrıca sunulmuştur. Üyenin siteye bir başka kişinin bilgileri ile üye olması durumunda bundan doğan tüm sorumluluk üyeye aittir. Satıcı dilerse üyeden istediği yöntemle kimlik teyidi yapmasını talep edebilir. 

3.2.  Üye siteye üyelik yaptığı kullanıcı adı, e – posta adresi, parola gibi bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üyenin bu bilgilerinin üyeden başka kişilerin eline geçmesi sebebiyle üyenin uğrayabileceği tüm zararlardan üyenin kendisi sorumludur. Yine üyenin bilgilerinin üyenin güvenlik zafiyeti sebebiyle başka kişilerinin eline geçmesi sebebiyle satıcının uğrayacağı tüm zararlardan da üye sorumludur. Üye üyelik hesabında olağan dışı bir kullanım tespit ettiği durumda bu durumu derhal satıcıya haber vermekle yükümlüdür.  

3.3. Üye oluşturduğu üyelik hesabı ile satıcıya ait olan yatirimburada.com sitesinden yararlanabilir ve alışveriş yapabilir. Satıcı üyeye herhangi bir ürünü satma veya stokta ürün bulundurma taahhüdü vermez. Satıcı dilediği zaman site içeriğini, sitede sattığı ürünleri, ürün kategorilerini, internet sitesi ile ilgili olarak her şeyi değiştirebilir.  

3.4.  Üye satıcıya ait olan internet sitesini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti’ nin tüm kanunlarına, ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Üyenin bu kurala aykırı davranışı sebebiyle doğabilecek olan tüm cezai, hukuki ve idari sorumluluklar üyeye aittir.  

3.5. Üyenin satıcıya ait internet sitesi üzerinde yapacağı tüm yorumlar genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuat hükümlerine uygun olacak olup nefret söylemi içeren veya başkalarına taciz amacını taşıyan yorumlar yapılmayacaktır. Üyenin internet sitesi üzerinde yapacağım tüm yorumların hukuki, idari ve cezai sorumlulukları üyeye ait olup satıcı dilediği zaman gerekçe göstermeksizin üye yorumlarını kaldırma hak ve yetkisine sahiptir.  

3.6. İnternet sitesi üzerinden yapılan satışlar son kullanıcıya (tüketici) yapılmakta olup üye satıcının internet sitesi üzerinden aldığı ürünleri ticari amaçla almayacaktır. Üye ticari amaçla ürün almak isterse bu konuda satıcı ile görüşecek ve ürünlerin ticari amaçla satılmasının şartları satıcı ile üye arasında ayrıca belirlenecektir.  

3.7. Üye satıcıya ait internet sitesi üzerinden satın aldığı ürünleri kopyalamayacak, bu ürünlerde satıcının münhasır olarak bulunan fikri ve sınai tüm haklarının, telif haklarının tamamına saygılı davranacaktır. Satıcının tescilli markaları, internet sitesi tasarımı ve diğer tüm hakları da bu koruma kapsamındadır.  

3.8.  Satıcı hiçbir gerekçe göstermeksizin üyenin internet sitesi üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Üyenin internet sitesi üyeliğine son verilmesi anında üyenin onaylanmış ve bedeli ödenmiş siparişleri var ise bu siparişler satıcı tarafından üyeye gönderilir. Üyenin üyeliğinin bu maddeye göre sona erdirilmesi durumunda üye satıcıdan hiçbir talepte bulunamaz.  

3.9. Satıcıya ait internet sitesinin alınması gerekli olan tüm güvenlik önlemleri satıcı tarafından alınmıştır. Üye kendi bilgisayar ve sistemlerinin, yazılımların güvenliğine ilişkin önlemleri almakla kendisi yükümlüdür. Üyenin alması gereken önlemleri alması sebebiyle satıcıya ait internet sitesini kullanırken meydana gelebilecek olan tüm zararlardan üye sorumludur.  

3.10. Satıcı tarafından internet sitesi üzerinden yayınlanan tüm politikalar, kullanım koşulları vb. tüm doküman site üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Satıcı bu üyelik sözleşmesinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yaparak üyelik sözleşmesini güncelleyebilir. Üye internet sitesine eklenen veya güncellenen bu belgelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendisi açısından da bağlayıcı olduğunu kabul eder.  

3.11. Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde satıcının ve satıcının hizmet aldığı tüm hizmet sağlayıcıların kayıtları, bilgisayar ve dijital kayıtları taraflar arasında mühasır delil olarak kabul edilmiştir.   

3.12. Satıcı sahtelik veya dolandırıcılık şüphesi taşıdığını düşündüğü tüm siparişleri iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. Satıcının bu iptal hakkını kullanması sebebiyle üye satıcıdan hiçbir tazminat veya benzeri talepte bulunamaz.  

3.13. Üye satıcının internet sitesi üzerinden yapacağı işlemlerde bir başka üçüncü kişinin kredi kartı bilgilerini hak sahibi kişinin bilgi ve rızası dışında kullanmayacağını, bu şekilde bir kullanım yapması durumunda bundan doğan tüm cezai, hukuki ve idari sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

3.14. Üye ile satıcının ürünlerinin gönderdiği kargo şirketi arasında çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklar bu tarafları ilgilendirmekte olup satıcının kargo şirketinin veya çalışanlarının eylem ve işlemleri sebebiyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır.   

3. 15. Üyenin internet sitesine üye olurken kullandığı e – posta adresine yapılacak olan tebligatlar iş bu sözleşme ve üye ile satıcı arasındaki diğer sözleşmeler açısından resmi tebligat hükmünde olacaktır.  

3.16. Üye bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını temlik, devir edemez. Üyenin ölmesi durumunda işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Üyenin ölümünün mirasçıları tarafından resmi olarak satıcıya bildirilmesi durumunda üye kaydı silinir.

Madde 4- Sözleşmenin Sona Ermesi 

4.1. İşbu sözleşme üyeliğin üye tarafından veya satıcı tarafından sona erdirilmesi ile sona erer. Satıcı dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik sözleşmesini sona erdirebilir.  

4.2. Üyelik sözleşmesinin satıcı tarafından sona erdirilmesi durumunda üye satıcıdan hiçbir tazminat veya benzeri ödeme talebinde bulunamaz.  

4.3. Üye işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir.  

4.4.  Üyelik sözleşmesi sona erse bile satıcı üyelik sözleşmesinin devamı süresince doğan tüm zararlarının veya alacaklarının tazminini ve tahsilini üyeden talep edebilir. 

Madde 5- Gizlilik 

5.1. Üye üyelik ilişkisi sebebiyle edindiği ve satıcı açısından gizli bilgi olarak değerlendirilebilecek olan bilgileri satıcının yazılı onayı olmaksızın ifşa edemez, bu bilgileri hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktaramaz.  

5.2.  Üyenin kişisel verileri satıcı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmekte olup üyeye gerekli olan aydınlatma ayrıca yapılmıştır.  

Madde 6- Uyuşmazlıkların Çözümü 

İşbu sözleşme veya üye ile satıcı arasında kurulabilecek olan tüm sözleşmeler sebebiyle doğabilecek olan hukuki uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup Samsun Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 7- Yürürlük 

İş bu sözleşme üyeye satıcıya ait internet sitesi üzerinden sunulmuş olup üye tarafından kabul edilmiş ve kabul beyanını içeren kutucuğun işaretlenmesi ile üye tarafından üyelik kaydı yapılmıştır. Bu sözleşme üyelik kaydının yapılması ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Karşılaştırma Listesi

Karşılaştır

İletişime Geç